Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie najechały Polskę bez wypowiedzenia wojny, według planu o kryptonimie Fall Weiss.
O godzinie 4.45 została ostrzelana placówka umocniona – Westerplatte.

Plan Fall Weiss zakładał rozpoczęcie działań wojennych bez aktu wypowiedzenia wojny
i prowadzenie jej według doktryny Blitzkriegu (niem. wojna błyskawiczna).
Wojska niemieckie uderzyły na Polskę z trzech kierunków:
– wzdłuż zachodniej granicy Polski,
–  z północy, a więc z terenu Prus Wschodnich i Pomorza
– i z południa – z terenu zależnej od Niemiec Słowacji.

Podstawowym założeniem planu był szybki marsz z trzech głównych kierunków na Warszawę oraz odcięcie i zniszczenie większości polskich sił na zachód od Wisły.

W rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się uroczystości na Westerplatte upamiętniające poświęcenie żołnierzy, którzy ofiarowali swoje życie broniąc Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.