Historia

Aktualności:

31 sierpnia obchodzimy rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność.”

1 września obchodzić rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii Polski:

Średniowiecze:

 • 966r. – początek panowania Mieszka I, przyjęcie chrztu przez Mieszka i chrzest Polski, powstanie państwa polskiego
 • 972r. – bitwa pod Cedynią – Mieszko I zwyciężył z Niemcami
 • 1000r. – zjazd w Gnieźnie – cesarz niemiecki Otton III spotkał się z Bolesławem Chrobrym, w Gnieźnie zostało utworzone arcybiskupstwo
 • 1002 – 1018 – wojny z Niemcami zakończone pokojem w Budziszynie ( do Polski zostały przyłączone ziemie na zachodzie: Milsko i Łużyce
 • 1025r. koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
 • 1138r. – Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice ( był to początek trwającego prawie 200 lat rozbicia dzielnicowego )
 • 1226r. ( 1230r. ) – sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
 • 1241r. – najazd Tatarów na Polskę – bitwa pod Legnicą
 • 1320r. – zjednoczenie Wielkopolski i Małopolski przez Władysława Łokietka ( koniec rozbicia dzielnicowego ), koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
 • 1331r. – zwycięska bitwa Władysława Łokietka z Krzyżakami pod Płowcami
 • 1364r. – założenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego
 • 1385r. – unia w Krewie: połączenie Polski i Litwy poprzez małżeństwo królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, początek panowania w Polsce dynastii Jagiellonów
 • 1410r. 15 lipca – bitwa pod Grunwaldem
 • 1454-1466r. – wojna trzynastoletnia z Krzyżakami, Polska odzyskała Pomorze Gdańskie

Renesans:

 • 1525r. – hołd pruski złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi I Staremu
 • 1569r. – unia lubelska pomiędzy Polską i Litwą ( unia realna )
 • 1572r. – koniec dynastii Jagiellonów ( śmierć Zygmunta II Augusta )
 • 1573r. – ustalenie zasady wolnej elekcji królów polskich ( czyli wybierania ich przez szlachtę ), uchwalenie zasady wolności wyznawania w Polsce dowolnej religii ( konfederacja warszawska )

Barok:

 • 1620r. – bitwa z Turkami pod Cecorą – zwycięstwo Turków
 • 1621r. – zwycięska obrona Chocimia przed Turkami przez polski obóz warowny ( równolegle z walkami toczyły się rokowania, 10 IX 1621r. został zawarty pokój chocimski – Rzeczpospolita
  zrezygnowała ze zwierzchnictwa nad Mołdawią )
 • 1648r. – początek powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie – wojna domowa
  na obszarze Rzeczypospolitej zakończona rozejmem w Andruszowie 3 I 1667r. po interwencji Księstwa Moskiewskiego – Moskwa zachowała lewobrzeżną Ukrainę
  z Kijowem i Zaporoże. Rozejm został potwierdzony tzw. pokojem Grzymułtowskiego, zawartym w 1686r. w Moskwie.
 • 1652r. – poseł Władysław Siciński po raz pierwszy zastosował liberum veto
  ( zerwanie sejmu )
 • 1655-1660r. – wojna polsko – szwedzka, zwana potopem, zakończona pokojem
  w Oliwie 3 V 1660r.
 • 1673r. – zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem
 • 1683r. – odsiecz Wiednia przez wojska Jana III Sobieskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *